×

Klik for
Indholdsfortegnelse

MenuUSG lynvejledning til hurtig opstart

Pakkens indhold

UniFi Security Gateway
Strømadapter (12 V, 1 A)
Netledning
Skruer (2 stk.)
Skrueankre (2 stk.)

UniFi Controller-systemkrav

Hardwareoversigt

Portpanel

Konsol

RJ45 seriel konsolport til styring af CLI. Brug et RJ45-til-DB9 serielt konsolkabel til at slutte konsolporten til din computer. Konfigurer derefter ved hjælp af følgende indstillinger:

  • Baudhastighed 115200
  • Databit 8
  • Paritet INGEN
  • Stopbit 1
  • Flowkontrol INGEN

Nulstilling

Nulstiller til fabriksindstillingerne. UniFi Gateway skal være tændt. Tryk og hold knappen Reset (Nulstil) nede i ca. 10 sekunder, indtil den relevante LED på WAN 2-/LAN 2-porten begynder at blinke og derefter lyser konstant. Efter et par sekunder slukkes LED'en, og UniFi Gateway genstarter automatisk.

WAN 1-port

Understøtter 10/100/1000 Ethernet WAN-forbindelser. Standardindstillingen er DHCP client (DHCP-klient).

LAN 1-port

Understøtter 10/100/1000 Ethernet LAN-forbindelser. Standardindstillingen er DHCP Server (DHCP-server).
Serverens IP-adresse: 192.168.1.1/24

WAN 2-/LAN 2-port

Understøtter 10/100/1000 Ethernet-forbindelser. Konfigurer porten vha. UniFi Gateway-konfigurationsinterfacet.

LED'er

System-LED

Klik her for at få vist en detaljeret beskrivelse.

LED-strømindikator

Slukket

Sluk

Grøn

Tænd

Hastighed/link/aktivitet-LED

Slukket

Intet link

Ravgul

Link oprettet ved 10/100 Mbps

Blinker ravgult

Linkaktivitet ved 10/100 Mbps

Grøn

Link oprettet ved 1000 Mbps

Blinker grønt

Linkaktivitet ved 1000 Mbps

Hardwareinstallation

Vægmontering (ekstraudstyr)

Tilslutning af strøm

Netværksforbindelser

Valgfri WAN-portkonfiguration via Layer 3

Som standard er WAN-porten indstillet til DHCP, så den kan tildeles netværksindstillinger af tjenesteudbyderen.Du kan ændre indstillingen ved at slutte en computer direkte (eller via en switch) til LAN 1-porten på UniFi Gateway.

  1. Gå til https://setup.ui.com via en webbrowser

  2. Indtast Username (Brugernavn) og Password (adgangskode). Klik på Sign In (Log på).

  3. Bemærk: Hvis UniFi Gateway ikke er taget i brug ved hjælp af en UniFi Controller, springes logonvinduet over, og vinduet Setup (Opsætning) vises.

  4. I vinduet Setup (Opsætning) skal du klikke på Edit Configuration (Rediger konfiguration) for at konfigurere WAN-porten som DHCP, Static IP (Statisk IP-adresse) eller PPPoE.

Du kan finde oplysninger om brug af UniFi Controller-softwaren i brugervejledningen på hjemmesiden: ui.com/download/unifi

Specifikationer

USG

Mål

135 x 135 x 28,3 mm

(5,32 x 5,32 x 1,11")

Vægt

366 g (12,9 oz)

Netværksinterfaces

 

Seriel konsolport (1) RJ45 seriel port
Dataporte (3) 10/100/1000 Ethernet-porte

Maks. strømforbrug

7W

Strømforsyning

24 V DC, 1 A strømadapter (medfølger)

Understøttet spændingsområde

9 til 24 V DC

LED'er

 

System Status
Seriel konsolport Tænd/sluk
Dataporte Hastighed/link/aktivitet

Ydelse for Layer 3-videresendelse

 

Pakkestørrelse: 64 byte 1.000.000 pps
Pakkestørrelse: 512 byte eller større 3 Gbps (linjefrekvens)

Processor

Dual-Core 500 MHz, MIPS64 med hardwareacceleration til pakkebehandling

Systemhukommelse

512 MB DDR2 RAM

Indbygget flash-lager

2 GB

Rackmontering

Ja

Driftstemperatur

-10 til 45° C (14 til 113° F)

Driftsfugtighed

10 til 90 %, ikke-kondenserende

Certificeringer

CE, FCC, IC