×

Noklikšķiniet uz
Saturs

izvēlneUF-LOCO īsā lietošanas pamācība

Iepakojuma saturs

UFiber loco
Sienas montāžas kronšteins
Skrūves (4 gab.)
Skrūvju enkuri (4 gab.)
Mikro USB barošanas adapters* (5 V, 1 A)

*Iekļauts tikai UF-LOCO vienas pakotnes komplektācijā

Sistēmas prasības

Pirms darba sākšanas

Jūsu pirmā GPON izvietojuma izstrādei ir nepieciešamas specifiskas zināšanas un plānošana. Informāciju par GPON tīkla izstrādi un uzstādīšanu, iekļaujot nopietnus apsvērumus un labāko pieredzi, skatiet šeit:

Sīkāku informāciju par UFiber ierīču pirmreizējo konfigurēšanu, lai atļautu ONU LAN pieslēgvietu savienojamības nodrošināšanu, skatiet šeit: ubnt.link/UFiber-Initial-Configuration

Aparatūras pārskats

Atiestatīšanas poga

UF-LOCO poga Reset (Atiestatīt) pilda divas funkcijas:

 • Restartēšana Nospiediet un ātri atlaidiet pogu Reset (Atiestatīt). Trīs signālu gaismas diodes mirgo dzeltenā krāsā.
 • Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana Nospiediet un vismaz piecas sekundes turiet nospiestu pogu Reset (Atiestatīt).

PON pieslēgvieta

SC/APC GPON pieslēgvieta atbalsta 2,488 Gb/s lejupstraumēšanas un 1,244 Gb/s augšupstraumēšanas WAN savienojumus.

Strāvas pieslēgvieta

Šai pieslēgvietai tiek pievienots mikro USB strāvas adapters, lai nodrošinātu strāvas padevi.

Ethernet strāva

RJ45 Ethernet LAN pieslēgvieta atbalsta 10/100/1000 Mb/s savienojumu un pasīvu 24 V PoE ierīces darbināšanai.

Ethernet gaismas diode

Izsl.

Ethernet savienojums uz leju

Balta

Ethernet savienojums uz augšu

Signāla gaismas diode

Izsl.

Sāknēšana

Signāla stiprums: vājš

≥ -28 dBm

Signāla stiprums: labs

≥ -25 dBm

Signāla stiprums: spēcīgs

≥ -11 dBm

Signāla stiprums: pārāk vājš

< -28 dBm

Pārbaudiet šķiedru savienojuma kvalitāti un aprēķiniet optisko sadalītāju kopējo optisko zudumu.

Signāla stiprums: pārāk spēcīgs

≥ -8 dBm

Pievienojiet optisko sadalītāju vai pievienojiet
5 vai 10 dB optisko vājinātāju.

Nav signāla

Pārbaudiet šķiedru kabeļus un savienotājus un pārliecinieties, vai OLT darbojas pareizi.

Nav autorizācijas

UF-LOCO nav autorizēts vai nevar sazināties ar OLT. Pārbaudiet paroles un OLT iestatījumus.

Barošanas LED

Izsl.

Izslēgts

Balta

Ieslēgts

Aparatūras uzstādīšana

Uzstādīšana pie sienas

Šķiedras savienošana

BRĪDINĀJUMS. Nekad neskatieties tieši šķiedru vai moduļu galos. Izstarotā gaisma var izraisīt kaitējumu acīm.

BRĪDINĀJUMS. Moduļus un šķiedru ielāpu kabeļus, līdz tie ir gatavi lietošanai, glabājiet pārklātus, izmantojot komplektā iekļautos aizsargvākus, lai savienojumi saglabātos tīri.

BRĪDINĀJUMS. NESAVIENOJIET ierīci tieši ar UFiber GPON moduli (UF-GP-B+ vai UF-GP-C+), jo tādējādi tiks sabojāta ierīces optika. Nodrošiniet, lai ierīces saņemtais signāls nekad nepārsniegtu -8 dBm. Izmantojiet UFiber PLC sadalītāju vājināšanai pēc nepieciešamības.

LAN savienošana

Barošanas pieslēgšana

VAI

Piezīme. airCube nodrošina Wi-Fi savienojamību ar PoE caurlaidi tā, ka tas ir izcils UF-LOCO papildinājums CPE uzstādījumu gadījumos.

VAI

BRĪDINĀJUMS. Komutatora pieslēgvietai jāatbilst jaudas specifikācijām, kas norādītas šajā īsajā lietošanas pamācībā.

Piekļūšana konfigurācijas saskarnei

 1. Pārliecinieties, vai jūsu dators (vai cita resurssistēma) ir savienots ar ierīci.
 2. Konfigurējiet Ethernet adapteri resurssistēmā ar statisko IP adresi 192.168.1.x apakštīklā.
 3. Atveriet tīmekļa pārlūku. Adreses laukā ierakstiet http://192.168.1.1. Nospiediet taustiņu Enter (Ievadīt) (datorā ar operētājsistēmu Windows) vai Return (Atgriezties) (datorā ar operētājsistēmu Macintosh).

 4. Ievadiet ubnt laukos Username (Lietotājvārds) un Password (Parole). Noklikšķiniet uz Login (Pieteikties).

Nepieciešamības gadījumā pielāgojiet iestatījumus. Papildinformāciju skatiet UFiber resursos, kas ir pieejami šeit: http://ubnt.link/UFiber-Support

OLT saderības profili

Ierīce ir saderīga ar lielāko daļu no OLT (Optisko līniju terminālis) lielajiem zīmoliem un piedāvā četrus saderības profilus. Pēc noklusējuma ierīcei ir iestatīts Profile 1 (1. profils) — Ubiquiti UFiber OLT. Citiem zīmoliem manuāli atlasiet Profile 2 (2. profils), Profile 3 (3. profils), vai Profile 4 (4. profils).

 1. Piesakieties UFiber konfigurācijas interfeisā.
 2. Atveriet Settings (Iestatījumi).

 3. Ekrānā Network (Tīkls) noklikšķiniet uz cilnes System (Sistēma).

 4. Atlasiet atbilstīgo profilu nolaižamajā izvēlnē OLT Profile (OLT profils):
  • Profile 1 (1. profils) Ubiquiti UFiber OLT
  • Profile 2 (2. profils) Citi zīmoli
  • Profile 3 (3. profils) Citi zīmoli
  • Profile 4 (4. profils) Citi zīmoli

  Piezīme. Plašāku informāciju skatiet šeit: https://ubnt.link/Supported-3rd-Party-OLTs

 5. Noklikšķiniet uz Save Changes (Saglabāt izmaiņas).

Ierīce automātiski restartējas ar jauno profilu.

Specifikācijas

UF-LOCO

Izmēri

76,5 x 76,5 x 26,4 mm
(3,01 x 3,01 x 1,04")

Svars

77 g (2,72 unces)

Tīklošanas interfeisi

(1) SC/APC, GPON WAN

(1) RJ45, Ethernet LAN

Tīklošanas interfeisa ātrumi

(1) GPON WAN, ITU G.984,
2,488 Gb/s lejupstraumēšana,
1,244 Gb/s augšupstraumēšana

(1) GbE LAN, 10/100/1000 Mb/s

Vadības interfeiss

Joslas iekšējais Ethernet

PON

Normāls optiskās jaudas diapazons

TX (B+ klase): no 1,5 līdz 5 dBm

RX: no -28 līdz -8 dBm

Barošanas metode

Mikro USB: 5 V, 1 A

24 V pasīvais PoE (kontakti +4, 5+; -7, 8-)

Strāvas padeve

Mikro USB strāvas adapters*: 5 V, 1 A

Maksimālais jaudas patēriņš

3,5W

Atbalstītais sprieguma diapazons

4,7–5,3 V

Procesora specifikācijas

MIPS-32, 240 MHz

Atmiņas informācija

128 MB DDR3

Poga

(1) Atiestatīšana

Darba temperatūra

no -10 līdz 45° C (no 14 līdz 113° F)

Darbība mitrumā

10–90 % bez kondensācijas

Sertifikāti

CE, FCC, IC

*Iekļauts tikai UF-LOCO vienas pakotnes komplektācijā