×

Noklikšķiniet uz
Saturs

izvēlneAF-5, AF-5U īsā lietošanas pamācība

Iepakojuma saturs

airFiber AF-5/AF-5U
I-kronšteins
Augšējais montāžas kronšteins ar pacēluma stieni
Apakšējais montāžas kronšteins
Statņa skavas (2 gab.)
M10 x 150 suporta bultskrūves (4 gab.)
M10 x 100 suporta bultskrūves (2 gab.)
Robotās atloka bultskrūves (4 gab.)
Stabilizatora kronšteini (2 gab.)
Robotie atloka uzgriežņi (6 gab.)
Savilcēji (2 gab.)
Gigabit PoE (50 V, 1,2 A)
Barošanas vads

Aparatūras pārskats

Atiestatīšanas poga

Lai atiestatītu uz rūpnīcas iestatījumiem, turiet nospiestu atiestatīšanas pogu (ierīcei jābūt ieslēgtai) ilgāk par piecām sekundēm.

Attālinātais displejs

Parāda attālinātā airFiber radio saņemtā signāla stiprumu (dBm).

Vietējais displejs

Parāda vietējā airFiber radio saņemtā signāla stiprumu (dBm).

Pārvaldības pieslēgvieta

10/100 Mb/s nodrošināta pieslēgvieta konfigurācijai. Pēc noklusējuma šis ir vienīgais ports, kas var uzraudzīt, konfigurēt un/vai atjaunināt aparātprogrammatūru.

Aux ports

Ports audio toņa mērķēšanai.

Datu pieslēgvieta

10/100/1000 Mb/s ports apstrādā visu lietotāju datplūsmu.

GPS gaismas diode

Izsl.

Nav GPS sinhronizācijas

Iesl.

Darbojas (spēcīgs signāls)

Normāli mirgo1

Nedarbojas (vājš signāls)

Galvenā gaismas diode

Izsl.

Sekotāja režīms

Iesl.

100 Mb/s

Savienojuma gaismas diode

Izsl.

RF izsl.

Īsi mirgo1

Sinhronizē

Normāli mirgo1

Signalizē

Gari mirgo1

Reģistrē

Iesl.

Darbspējīgs

Pārslodzes gaismas diode

Ātri mirgo

Pārslodzes apstākļi

(Bez marķējuma) gaismas diode

Iesl.

10 x (1024QAM MIMO)

8 gaismas diodes

Iesl.

256QAM MIMO

6 gaismas diodes

Iesl.

64QAM MIMO

4x–0,25x gaismas diode

Iesl.

16QAM MIMO

Gari mirgo1

QPSK MIMO

Normāli mirgo1

1x QPSK xRT2

Īsi mirgo1

¼ x QPSK xRT2

Pārvaldības pieslēgvietas aktivitātes gaismas diode

Izsl.

Nav Ethernet savienojuma.

Iesl.

Izveidots Ethernet savienojums.

Nejauša mirgošana

Ethernet aktivitāte.

Pārvaldības pieslēgvietas ātruma gaismas diode

Izsl.

10 Mb/s

Iesl.

100 Mb/s

Datu pieslēgvietas aktivitātes gaismas diode

Izsl.

Nav Ethernet savienojuma.

Iesl.

Izveidots Ethernet savienojums.

Nejauša mirgošana

Ethernet aktivitāte.

Datu pieslēgvietas ātruma gaismas diode

Izsl.

10/100 Mb/s

Iesl.

1000 Mb/s

1 Īsi mirgo (1:3 ieslēgšanas/izslēgšanas cikls), normāli mirgo (1:1 ieslēgšanas/izslēgšanas cikls), gari mirgo (3:1 ieslēgšanas/izslēgšanas cikls)

2 xtreme diapazona tehnoloģija

Uzstādīšanas prasības

Priekšmontāžas instruments

Kārts stiprinājuma instruments

Citas prasības

Uzstādījuma pārskats

Pārī savienotos airFiber radio ieteicams konfigurēt pirms montāžas. Tālāk ir ietverts uzstādīšanas pārskats ar specifisku informāciju šajās norādēs.

Piezīme. AF-5 un AF-5U modeļiem ir vienādas uzstādīšanas un konfigurācijas norādes.

Power over Ethernet pievienošana

airFiber konfigurācija

Šajā sadaļā ir izskaidrots, kā piekļūt airFiber konfigurācijas saskarnei un konfigurēt tālāk norādītos iestatījumus.

Sadaļā airFiber Configuration (airFiber konfigurācija) sniegtās norādes atkārtojiet otrā airFiber radio. Pēc airFiber radio konfigurēšanas atvienojiet tos un pārvietojiet uz uzstādīšanas vietu.

Aparatūras uzstādīšana

airFiber radio montāžas stiprinājumu var samontēt pirms kārts stiprināšanas.

Montāžas stiprinājuma iepriekšēja montāža

 1.  
 2. Piezīme. Nodrošiniet, lai augšējā stiprinājuma kronšteina novietojums atbilstu tālāk redzamajam attēlam ar pacēluma stieni pareizajā pusē.

Uzstādīšana uz statņa

Zemējuma vada uzstādīšana

Otru zemējuma vada galu nostipriniet pie iezemēta masta, kārts, torņa vai zemēšanas stieņa.

BRĪDINĀJUMS. Nepareizs airFiber ierīču iezemējums izraisa garantijas atcelšanu.

Piezīme. Zemējuma vadam ir jābūt pēc iespējas īsākam un ne garākam par vienu metru.

Savienošana ar Ethernet

 1. Novietojiet ārēju ekranētu CAT6 kabeli caur labās puses kabeļa padeves atveri pieslēgvietas vāka apakšdaļā.

Pārsprieguma aizsardzība

Papildu aizsardzībai uzstādiet divus pārsprieguma ierobežotājus, piemēram, Ubiquiti Ethernet pārsprieguma aizsargu (modelis ETH-SP), katrā savienojuma galā. Pirmo pārsprieguma aizsargu uzstādiet viena metra attālumā no airFiber DATA porta, bet otru — tās vietas ieejas punktā, kurā atrodas vadu tīkla aprīkojums.

Salāgošana

Padomi

Pirms savienojuma izveidošanas Master' (Galvenais) gaismas diožu displejs izskatās šādi:

Piezīme. Ja nav savienojuma, vietējā gaismas diožu displejā var īsu brīdi mirgot liels skaitlis (piemēram, 95).

Savienojuma izveidošana

Noregulējiet Master (Galvenais) un Slave (Sekotājs) pozīcijas, lai izveidotu savienojumu.

Piezīme. Vispirms galvenais ir jāpavērš pret sekotāju, jo sekotājs neraida nekādu RF signālu, kamēr nav uztvēris pārraidi no galvenā.

 1. Pārliecinieties, vai šie uzgriežņi un skrūves nav vaļīgi:
  • Četras iepriekš uzstādītas M10x25 atloka bultskrūves uz airFiber radio (divas katrā pusē)
  • Četri M10 sešstūrveida uzgriežņi, ko izmanto, lai fiksētu augstuma salāgojumu augšējā stiprinājuma kronšteinam (divi katrā pusē)
 2. Nodrošiniet, lai kārts stiprinājums būtu stingrs, turot četrus robotos atloka uzgriežņus uz kārts skavām pietiekami brīvi, lai atļautu rotāciju ap kārti azimuta salāgošanai.

 3. Galvenais Vizuāli pavērsiet Master (Galvenais) pret Slave (Sekotājs). Lai pielāgotu Master (Galvenais) pozīciju:
  1. Rotējiet airFiber radio uz kārts, lai salāgotu azimutu.
  2. Izmantojiet sešstūrveida uzgriezni uz pacēluma stieņa, lai noregulētu pacēlumu.
 4. Piezīme. Neregulējiet vienlaicīgi galveno un sekotāju.

 5. Sekotājs Vizuāli pavērsiet Slave (Sekotājs) pret Master (Galvenais). Lai pielāgotu Slave (Sekotājs) pozīciju:
  1. Rotējiet airFiber radio uz kārts, lai salāgotu azimutu.
  2. Izmantojiet sešstūrveida uzgriezni uz pacēluma stieņa, lai noregulētu pacēlumu.
 6. Pārbaudiet, vai ir izveidots savienojums. Pārliecinieties, vai gaismas diode Link Status (Savienojuma statuss) deg zaļā krāsā un Slave (Sekotājs) Remote (Attālinātais) un Local LED Displays (Vietējie gaismas diožu displeji) parāda signāla līmeni.

 7. Sekotājs Pavērsiet Slave (Sekotājs) pret Master (Galvenais), lai iegūtu Slave (Sekotājs) spēcīgāko signāla līmeni Remote LED Display (Attālinātais gaismas diožu displejs).

  Piezīme. Vērtības gaismas diožu displejos tiek parādītas kā negatīvs (-) dBm. Piemēram, 67 attēlo saņemtā signāla līmeni -67 dBm. Mazākas skaitliskās vērtības norāda spēcīgāka saņemtā signāla līmeni. Piemēram, rādījums 49 ir spēcīgāks par rādījumu 55.

  Piezīme. Maksimālo signāla stiprumu var iegūt, iteratīvi pārvelkot azimutu un augstumu.

 8. Galvenais Pavērsiet Master (Galvenais) pret sekotāju, lai iegūtu spēcīgāko signāla līmeni Master (Galvenais) Remote LED Display (Attālinātais gaismas diožu displejs).

  Piezīme. Ja iedegas pārslodzes gaismas diodes, skatiet airFiber AF-5/AF-5U lietošanas pamācību šeit: ui.com/download/airfiber

 9. Atkārtojiet 6. un 7. darbību, līdz iegūstat simetrisku savienojumu ar signāla līmeņiem 1 dB diapazonā vienam no otra. Tas nodrošina vislabāko iespējamo datu pārraides ātrumu starp airFiber radio.

 10. Fiksējiet salāgojumu abiem airFiber radio, pievelkot uzgriežņus un skrūves.
 11. Novērojiet katra airFiber radio Local (Vietējie) un Remote LED Displays (Attālinātie gaismas diožu displeji), lai nodrošinātu, ka vērtības paliek nemainīgas, vienlaicīgi pievelkot uzgriežņus un skrūves. Ja fiksācijas procesa laikā kādas gaismas diodes vērtība mainās, atskrūvējiet uzgriežņus un skrūves, vēlreiz pabeidziet katra airFiber radio salāgošanu un atkal pievelciet uzgriežņus un skrūves.
 12. Katram airFiber radio aizveriet pieslēgvietas vāku un nodrošiniet, lai Ethernet kabelis paliktu kabeļu padeves slotā.

Saņemtā signāla līmeņa noteikšanai ir trīs metodes:

Norādes par airFiber konfigurācijas interfeisa un audio toņa metodēm skatiet airFiber AF-5/AF-5U lietošanas instrukcijā.

Uzstādītāja atbildība par atbilstību

Ierīču uzstādīšana ir jāuztic profesionālim, un šis profesionālis ir atbildīgs par to, lai ierīce darbotos saskaņā ar valsts normatīvajām prasībām.

Laukus Frequency and Output Power (Frekvence un izvades jauda) ir paredzēts izmantot profesionālim, kurš veic uzstādīšanu atbilstoši normatīvajām prasībām.

Specifikācijas

airFiber AF-5/AF-5U

Izmēri

938,4 x 468,4 x 281,4 mm

(36,94 x 18,44 x 11,08")

Svars

Stiprinājums nav iekļauts komplektā11,5 kg (25,35 mārc.)
Stiprinājums iekļauts komplektā16 kg (35,27 mārc.)

Darba frekvence

AF-5

FCC 15.247, 15.407, IC RSS 2105470–5600 MHz, 5650–5850 MHz
ETSI EN 301 893, EN 302 5025470–5875 MHz
Citi reģioni5470–5950 MHz
AF-5U
FCC 15.247, IC RSS 215725–5850 MHz
ETSI EN 302 5025725–5875 MHz
Citi reģioni5725–6200 MHz

Maksimālais jaudas patēriņš

40 W

Strāvas padeve

50 V, 1,2 A Gigabit PoE adapteris (iekļauts komplektā)

Barošanas metode

Pasīvs Power over Ethernet
(42–58 V līdzstrāva)

Montāža

Kārts stiprinājuma komplekts (iekļauts)

Vēja noslodze

863 N @ 200 km/h

(194 lbf pie 125 jūdzēm/h)

Vēja izturība

200 km/h (125 jūdzes/h)

Darba temperatūra

No -40 līdz 55° C (no -40 līdz 131° F)

Sertifikāti

CE, FCC, IC

Tīklošanas interfeiss

Datu pieslēgvieta (1) 10/100/1000 Ethernet pieslēgvieta
Pārvaldības pieslēgvieta (1) 10/100 Ethernet pieslēgvieta