×

Klik for
Indholdsfortegnelse

MenuAF-5, AF-5U lynvejledning til hurtig opstart

Pakkens indhold

airFiber AF-5/AF-5U
I-beslag
Øverste monteringsbeslag med højdestang
Nederste monteringsbeslag
Stangklemmer (2 stk.)
M10x150 bræddebolte (4 stk.)
M10x100 bræddebolte (2 stk.)
Takkede flangebolte (4 stk.)
Stabiliseringsbeslag (2 stk.)
Takkede flangemøtrikker (6 stk.)
Kabelbindere (2 stk.)
Gigabit PoE (50 V, 1,2 A)
Netledning

Hardwareoversigt

Knappen Reset (Nulstil)

Tryk på og hold knappen Reset (Nulstil) inde i mere end fem sekunder, mens enheden er tændt, for at nulstille den til fabriksindstillingerne.

Ekstern visning

Viser signalstyrken for modtagelse i dBm for den eksterne airFiber-radio.

Lokal visning

Viser signalstyrken for modtagelse i dBm for den lokale airFiber-radio.

Styringsport

10/100 Mbps, sikret port til konfiguration. Som standard er denne den eneste port, der kan overvåge, konfigurere og/eller opdatere firmwaren.

Aux-port

Port til sigtning af lydsignal.

Dataport

10/100/1000 Mbps port håndterer al brugertrafik.

GPS-LED

Slukket

Ingen GPS-synkronisering

Tændt

Driftsklar (kraftigt signal)

Normalt blink1

Ikke i drift (svagt signal)

Master-LED

Slukket

Slavetilstand

Tændt

100 Mbps

Link-LED

Slukket

RF slukket

Kort blink1

Synkroniserer

Normalt blink1

Afmærker

Langt blink1

Registrerer

Tændt

Driftsklar

LED for overbelastning

Hurtigt blink

Overbelastningstilstand

(Ikke-mærket) LED

Tændt

10x (1024QAM MIMO)

8x LED

Tændt

256QAM MIMO

6x LED

Tændt

64QAM MIMO

4x til 0,25x LED

Tændt

16QAM MIMO

Langt blink1

QPSK MIMO

Normalt blink1

1x QPSK xRT2

Kort blink1

¼x QPSK xRT2

Aktivitets-LED for styringsport

Slukket

Intet Ethernet-link.

Tændt

Ethernet-link etableret

Tilfældig blinken

Ethernet-aktivitet.

Hastigheds-LED for styringsport

Slukket

10 Mbps

Tændt

100 Mbps

Aktivitets-LED for dataport

Slukket

Intet Ethernet-link.

Tændt

Ethernet-link etableret

Tilfældig blinken

Ethernet-aktivitet.

Hastigheds-LED for dataport

Slukket

10/100 Mbps

Tændt

1000 Mbps

1 Kort blink (1:3 tænd/sluk-cyklus), normalt blink (1:1 tænd/sluk-cyklus), langt blink (3:1 tænd/sluk-cyklus)

2 xtreme Range-teknologi

Installationskrav

Formonteringsværktøj

Stangmonteringsværktøj

Andre krav

Monteringsoversigt

Vi anbefaler, at du konfigurerer dine parrede airFiber-radioer før montering. Nedenfor er en oversigt over installationen med særlige detaljer i de efterfølgende instruktioner:

Bemærk: AF-5- og AF-5U-modellerne deler samme installations- og konfigurationsvejledning.

Tilslutning af Power over Ethernet

Konfiguration af airFiber

Dette afsnit forklarer, hvordan du får adgang til airFiber-konfigurationsinterfacet og konfigurerer følgende indstillinger:

Gentag trinnene i afsnittet airFiber-konfiguration på den anden airFiber-radio. Når du har konfigureret airFiber-radioerne, skal du frakoble dem og flytte dem til installationsstedet.

Hardwareinstallation

airFiber-radioens monteringshardware kan formonteres inden stangmontering.

Formontering af monteringshardware

 1.  
 2. Bemærk: Sørg for, at orienteringen af det øverste monteringsbeslag svarer til nedenstående illustration med højdestangen på den rigtige side.

Stangmontering

Installer af en jordledning

Fastgør den anden ende af jordledningen til en jordet mast, en stang, et tårn eller en jordingsskinne.

ADVARSEL: Fejlagtig jording af dine airFiber-enheder vil gøre garantien ugyldig.

Bemærk: Jordledningen skal være så kort som muligt og ikke længere end 1 meter i længden.

Tilslutning af Ethernet

 1. Før et skærmet CAT6-kabel til udendørs brug gennem åbningen til kabelindføring længst til højre i bunden af portdækslet.

Transientbeskyttelse

For ekstra beskyttelse kan du montere to transientbeskyttelsesenheder, såsom Ubiquiti Ethernet Surge Protector, model ETH-SP for enden af hvert link. Montér den første transientbeskyttelsesenhed inden for 1 meter fra airFiber-DATA-porten, og montér den anden transientbeskyttelsesenhed ved adgangspunktet for stedet, hvor det kablede netværksudstyr er installeret.

Justering

Tip

Før der etableres et link, angiver masterens LED-visning følgende:

Bemærk: LED-skærmen for Local (Lokal) blinker muligvis kortvarigt et højt tal (f.eks. 95), når der ikke er noget link.

Oprettelse af et link

Juster placeringen af Master og Slave at oprette et link.

Bemærk: Masteren skal være rettet mod slaven, fordi slaven ikke sender noget RF-signal, før den registrerer transmissioner fra masteren.

 1. Sørg for, at følgende bolte og møtrikker er løsnet:
  • Fire formonterede M10x25 flangebolte på airFiber-radioen (to på hver side)
  • Fire M10 sekskantmøtrikker, der bruges til låsning af højdejusteringen på det øverste monteringsbeslag (to på hver side)
 2. Sørg for, at monteringsstangen passer perfekt, mens de fire takkede flangemøtrikkerstangklemmerne er løse nok til at dreje rundt om stangen i forbindelse med justering af pejling.

 3. Master Ret visuelt masteren mod slaven. Sådan justerer du positionen for masteren:
  1. Drej airFiber-radioen på stangen for at justere pejlingen.
  2. Brug den sekskantede møtrik på højdestangen til at justere højden.
 4. Bemærk: Undgå samtidig justering af Master og Slave.

 5. Slave Ret visuelt slaven mod masteren. Sådan justerer du positionen for slaven:
  1. Drej airFiber-radioen på stangen for at justere pejlingen.
  2. Brug den sekskantede møtrik på højdestangen til at justere højden.
 6. Kontrollér, om der oprettes forbindelse. Sørg for, at LED'en for Link Status (Linkstatus) konstant lyser grønt, og at LED'erne for Remote (Ekstern) og Local (Lokal)slaven viser signalniveauer.

 7. Slave Ret slaven mod masteren for at opnå det stærkest mulige signalniveau på LED'en for Remote (Ekstern) slaven.

  Bemærk: Værdierne på LED-skærmene vises som negative (-) dBm. For eksempel repræsenterer 67 et signalniveau for modtagelse på -67 dBm. Mindre numeriske værdier angiver stærkere signalniveauer for modtagelse. En aflæsning på 49 er f.eks. bedre end en aflæsning på 55.

  Bemærk: Maksimal signalstyrke kan bedst opnås ved gentagne gange at skrue på pejling og højde.

 8. Master Ret masteren mod slaven for at opnå det stærkest mulige signalniveau på LED'en for Remote (Ekstern)masteren.

  Bemærk: Hvis LED'en for overbelastning lyser, henvises du til brugervejledningen til airFiber AF-5/AF-5U på: ui.com/download/airfiber

 9. Gentag trin 6 og 7, indtil du opnår et symmetrisk link, hvor signalniveauerne er inden for 1 dB fra hinanden. Dette sikrer den bedst mulige datahastighed mellem airFiber-radioerne.

 10. Lås justeringen på begge airFiber-radioer ved at spænde møtrikkerne og boltene.
 11. Hold øje med LED-visningerne for Local (Lokal) og Remote (Ekstern) på hver af airFiber-radioerne for at sikre, at værdierne forbliver konstante, mens du spænder møtrikker og bolte. Hvis nogen af LED-værdierne ændrer sig under fastlåsningsprocessen, skal du løsne møtrikkerne og boltene, tilrette justeringen af hver airFiber-radio igen og spænde møtrikkerne og boltene igen.
 12. Luk portdækslet for hver airFiber-radio, og sørg for, at Ethernet-kablet bliver siddende i åbningen til kabelindføring.

Der findes tre metoder til at bestemme signalniveauet for modtagelse:

Se brugervejledningen til airFiber AF-5/AF-5U for vejledning til airFiber-konfigurationsinterfacet og brug i forbindelse med lydsignal.

Installatørens overholdelsesansvar

Enhederne skal installeres professionelt, og det er den professionelle installatørs ansvar at sikre, at enheden betjenes i overensstemmelse med de lokale myndighedskrav i landet.

Felterne Frequency (Frekvens) og Output Power (Udgangseffekt) indgår som hjælp til, at den professionelle installatør kan overholde lovkravene.

Specifikationer

airFiber AF-5/AF-5U

Mål

938,4 x 468,4 x 281,4 mm

(36,94 x 18,44 x 11,08")

Vægt

Beslag medfølger ikke11,5 kg (25,35 lb)
Beslag medfølger16 kg (35,27 lb)

Driftsfrekvens

AF-5

FCC 15.247, 15.407, IC RSS 2105470-5600 MHz, 5650-5850 MHz
ETSI EN 301 893, EN 302 5025470-5875 MHz
Andre regioner5470-5950 MHz
AF-5U
FCC 15.247, IC RSS 215725-5850 MHz
ETSI EN 302 5025725-5875 MHz
Andre regioner5725-6200 MHz

Maks. strømforbrug

40W

Strømforsyning

50V, 1,2A Gigabit PoE-adapter (medfølger)

Tænd/sluk-metode

Passiv Power over Ethernet
(42-58 VDC)

Montering

Stangmonteringssæt (medfølger)

Vindbelastning

863 N @ 200 km/t

(194 lbf ved 125 mph)

Vindmodstandsevne

200 km/t (125 mph)

Driftstemperatur

-40 til 55° C (-40 til 131° F)

Certificeringer

CE, FCC, IC

Netværksinterface

Dataport (1), 10/100/1000 Ethernet-port
Styringsport (1) 10/100 Ethernet-port