×

Klik for
Indholdsfortegnelse

MenuAF-11 lynvejledning til hurtig opstart

Pakkens indhold

airFiber AF-11
Kabelbindere (2 stk.)
airFiber Gigabit PoE (50 V, 1,2 A)
Netledning

Antenne-kompatibilitet

airFiber AF-11-radioen er designet til brug sammen med airFiber X-antennemodellen AF-11G35*.

* Kontroller de lokale/regionale bestemmelser angående den tilladte antenneforstærkning for anvendelsen

Installationskrav

Hardwareoversigt

Low-Band Duplex-enhed

High-Band Duplex-enhed

Kæde 0/kæde 1

Når kæde 0- eller kæde 1-duplex-enheden er installeret, findes N-stiktypen her, så der kan tilsluttes et RF-kabel (kæde 1 er dækket af det aftagelige Duplex-dæksel).

Signal-LED'er

  Signal 4-LED lyser blåt, når den er slået til.
Signal 3-LED lyser grønt, når den er slået til.
Signal 2-LED lyser gult, når den er slået til.
Signal 1-LED lyser rødt, når den er slået til.

Opstart til airOS Når du tænder, lyser strøm-, MIMO-, link- og signal 1-4-LED'erne op. Når CPU-koden overtager, slukker MIMO-, link- og signal 1-3-LED'erne. Signal 4-LED'en bliver ved at lyse for at indikere, at opstartssekvensen er i gang.

Initialisering af airFiber-software Når airFiber-programmet starter op under airOS®, skifter signal 4-LED'en fra et stabilt lys til en 2,5 Hz blinken. Dette fortsætter, indtil AF‑11FX er fuldt opstartet.

Signalniveau Efter fuldført opstart fungerer signal 1-4-LED'erne som et søjlediagram, der viser, hvor tæt AF‑11FX er på et ideelt sigte. Dette skaleres automatisk baseret på link-rækkevidden, antenneforstærkningen og fjern-AF‑11FX'ens konfigurerede TX-signalstyrke. Hver signal-LED har tre mulige tilstande: Tændt, blinkende og Off (slukket). Alle signal-LED'er vil være tændt ved et ideelt link. Hvis linket f.eks. har et tab på 1 dB, vil signal 4-LED'en blinke, og ved et tab på 2 dB vil signal 4-LED'en slukke. Det komplette søjlediagram for LED-signalerne er vist nedenfor.

Tab i dB
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

Link-LED

Slukket

RF slukket

Synkroniserer

Afmærker

Registrerer

Tændt

Driftsklar

MIMO-LED

Slukket

Radioen er konfigureret i SISO-tilstand

Tændt

Radioen er konfigureret i MIMO-tilstand

MGMT-LED

Slukket

Intet Ethernet-link

Tændt

Ethernet-link etableret

Tilfældig blinken

Ethernet-aktivitet

Data-LED

Slukket

Intet Ethernet-link

Tændt

Ethernet-link etableret

Tilfældig blinken

Ethernet-aktivitet

LED-strømindikator

Slukket

Ingen strøm

Tændt

Tændt

Styringsport

10/100 Mbps, sikret Ethernet-port til konfiguration. In-Band Management (Styring i båndet) er aktiveret som standard i airFiber-konfigurationsinterfacet. Når In-Band Management (Styring i båndet) er deaktiveret, er MGMT-porten den eneste port, som kan overvåge, konfigurere og/eller opdatere firmware.

Knappen Reset (Nulstil)

Tryk på og hold knappen Reset (Nulstil) inde i mere end 10 sekunder, mens enheden allerede er tændt, for at nulstille den til fabriksindstillingerne.

Dataport

Gigabit PoE-port til håndtering af al brugertrafik og strømforsyning af enheden.

VDC-tilslutning

Klemrækken kan bruges til at strømforsyne AF-11 med +50 VDC, 1,2 A, i stedet for PoE.

TX 0, RX 0

TX- og RX SMA-portene til kæde 0 Low-Band Duplex-enheden eller High-Band Duplex-enheden (SISO- og MIMO-tilstandene).

RX 1, TX 1

RX- og TX SMA-portene til kæde 1 Low-Band Duplex-enheden eller High-Band Duplex-enheden (kun MIMO-tilstand). I SISO-tilstanden beskyttes disse porte af Duplex-enhedens dæksel.

N-stik

N-stik (hun), som antennekablet er tilsluttet.

SMA-port

High-band-kanal- og low-band-kanal-SMA-porte.

Bemærk: Duplex-enheder følger ikke med AF-11. SISO-tilstand kræver én Low-Band Duplex-enhed eller én High-Band Duplex-enhed. MIMO-tilstand kræver enten to Low-Band Duplex-enheder eller to Duplex-enheder.

Monteringsoversigt

Vi anbefaler, at du konfigurerer dine parrede AF-11-radioer før installation. Nedenstående oversigt opsummerer installationsproceduren, og de efterfølgende afsnit indeholder detaljerede oplysninger om installationen.

Montering af Duplex-enhederne

Montering af Duplex-enheden til brug i SISO-tilstand

 1. Bemærk:Placer de lave og høje kanalporte, så de giver de påkrævede sende- og modtagefrekvenser.

 2. ADVARSEL:Spænd låsekraverne skiftevis med en halv omdrejning ad gangen, indtil de begge er spændt helt til. Ellers kan Duplex-enheden blive beskadiget.

 3. Gentag trin 1-4 for den radio, der skal bruges i den anden ende af linket, og sørg for, at tallene på den anden radios Duplex-enhed står i omvendt rækkefølge af numrene på den første radios Duplex-enhed.
 4. Bemærk: Hvis tallene på den første radios Duplex-enhed f.eks. er (fra venstre mod højre) 1/3, så skal tallene på den anden radios Duplex-enhed være 3/1.

Montering af Duplex-enhederne til brug i MIMO-tilstand

Bemærk: MIMO-drift kræver to licenser, én pr. polarisering og to Duplex-enheder af samme båndtype.

 1. Bemærk:Placer de lave og høje kanalporte, så de giver de påkrævede sende- og modtagefrekvenser. Sørg også for, at tallene på den højre Duplex-enhed står i omvendt rækkefølge af numrene på den venstre Duplex-enhed.

 2. ADVARSEL:Spænd låsekraverne skiftevis med en halv omdrejning ad gangen, indtil de begge er spændt helt til. Ellers kan Duplex-enheden blive beskadiget.

 3. Gentag trin 1-5 for den anden radio, der skal bruges i linket, og sørg for at tallene på den anden radios Duplex-enheder står i omvendt rækkefølge af tallen på den første radios Duplex-enheder.

Bemærk: Hvis tallene på den første radioens Duplex-enheder f.eks. er (fra venstre mod højre) 2/4 og 4/2, skal tallene på den anden radios Duplex-enheder være 4/2 og 2/4.

Tilslutning af Power over Ethernet

ADVARSEL: Brug kun den medfølgende adapter, model POE-50-60W. Bruges den ikke, kan det beskadige enheden og gøre produktgarantien ugyldig.

Konfiguration af airFiber

Få adgang til airFiber-konfigurationsinterfacet, og konfigurer følgende indstillinger:

Gentag trinnene i afsnittet airFiber-konfiguration på den anden AF-11-radio.

Du kan finde detaljer om airFiber-konfigurationsinterfacet i brugervejledningen for airFiber AF-11FX på: ui.com/download/airfiber

Hardwareinstallation

Installer af en jordledning

 1. På installationsstedet skal du fastgøre den anden ende af jordledningen til en jordet mast, en stang, et tårn eller en jordingsskinne.
 2. ADVARSEL: Fejlagtig jording af din airFiber-radio vil gøre garantien ugyldig.

  Bemærk: Jordledningen skal være så kort som muligt og ikke længere end 1 meter i længden.

Monter på airFiber AF11G35-antennen

 1. Slut et RF-kabel til et RF-stik mærket H eller V. Sæt derefter silikonehætten over RF-stikket for at beskytte det.

  Bemærk:I SISO-tilstand skal du bruge RF-stikket (H eller V) som angivet i din licens. Lad det andet RF-stik være dækket af den medfølgende metalhætte.

  Hvis du bruger MIMO-tilstand, fjernes hætten over det andet RF-stik (V eller H), og et RF-kabel tilsluttes. Sæt derefter silikonehætten over RF-stikket for at beskytte det.

 2.  
 3. Bemærk:Prikken på siden af hætten skal sidde ud for pilen på parabolantennen.

Datatilslutning

 1. Hvis du bruger jævnstrøm, skal du slutte den anden ende af Ethernet-kablet til dit LAN.

Tilslutning af strøm

Følg instruktionerne for den strømkilde, som du bruger: Power over Ethernet eller jævnstrøm.

Power Over Ethernet

ADVARSEL: Brug kun den medfølgende adapter, model POE-50-60W. Bruges den ikke, kan det beskadige enheden og gøre produktgarantien ugyldig.

Jævnstrøm

 1. Slut et jævnstrømskabel til klemrækken. (+VDC og GND kan sluttes til hvilken som helst af terminalerne).

 2. Slut den anden ende af jævnstrømskablet til en DC-strømforsyning, som leverer +50 VDC.
 3. ADVARSEL:Anvendelse af en negativ spænding som f.eks. -48 VDC vil beskadige radioen.

 4. Slut DC-strømforsyningen til dens kilde.

Transientbeskyttelse

For ekstra beskyttelse kan du montere to transientbeskyttelsesenheder, såsom Ubiquiti Ethernet Surge Protector, model ETH-SP-G2 for enden af hvert link. Montér den første transientbeskyttelsesenhed inden for 1 meter fra airFiber-DATA-porten, og montér den anden transientbeskyttelsesenhed ved adgangspunktet for stedet, hvor det kablede netværksudstyr er installeret.

Justering

Tip

Oprettelse af et link

Juster placeringen af Master og Slave for at oprette et link. Følgende afsnit viser airFiber X-antennen AF-11G35:

Bemærk: Masteren skal være rettet mod slaven, fordi slaven ikke sender noget RF-signal, før den registrerer transmissioner fra masteren.

 1. Master Ret visuelt masteren mod slaven. For at justere masterens position skal du justere pejlingen og højden.

  Juster pejlingen:

  1. Løsn de fire flangemøtrikker på de to polklemmer.
  2. Drej antennen, så den peger mod den anden ende af linket.
  3. Spænd de fire flangemøtrikker på de to polklemmer.

  Juster højdevinklen:

  1. Løsn de otte sekskantede bolte, så skiverne frit kan drejes rundt med hånden.
  2. Spænd eller løsn højdejusteringsbolten for at indstille den ønskede hældning.
  3. Spænd de otte sekskantede bolte.
 2. Bemærk: Undgå samtidig justering af Master og Slave.

 3. Slave Ret visuelt slaven mod masteren. For at justere slavens position skal du justere pejlingen og højden som beskrevet i trin 1.
 4. Kontrollér, om der oprettes forbindelse. Sørg for, at LINK-LED'en lyser grønt, og slavens signal-LED'er viser signalniveauer.

 5. Slave Ret slaven mod masteren for at opnå det stærkest mulige signalniveau på masteren.
 6. Bemærk: Se afsnittet om signal-LED'er for detaljer om signalværdier.

  Bemærk: Maksimal signalstyrke kan bedst opnås ved gentagne gange at skrue på pejling og højde.

 7. Master Ret masteren mod slaven for at opnå det stærkest mulige signalniveau på slaven.
 8. Gentag trin 4 og 5, indtil du opnår en optimal forbindelse med stabilt lys i alle fire signal-LED'er. Dette sikrer den bedst mulige datahastighed mellem airFiber-radioerne.
 9. Lås justeringen af begge airFiber-antenner ved at spænde alle bolte og møtrikker.
 10. Hold øje med signal-LED'erne på hver af airFiber-radioerne for at sikre, at værdierne forbliver konstante, mens du spænder møtrikker og bolte. Hvis nogen af LED-værdierne ændrer sig under fastlåsningsprocessen, skal du løsne møtrikkerne og boltene, tilrette justeringen af hver airFiber-antenne igen og spænde møtrikkerne og boltene igen.

Du kan få detaljerede oplysninger om opsætning af et airFiber-link i brugervejledningen til airFiber AF-11FX på: ui.com/download/airfiber

Installatørens overholdelsesansvar

Enhederne skal installeres professionelt, og det er den professionelle installatørs ansvar at sikre, at enheden betjenes i overensstemmelse med de lokale myndighedskrav i landet.

Felterne Output Power, Antenna Gain, Cable Loss (Udgangseffekt, Kabeltab, Antenneforstærkning)*, TX Frequency (TX-frekvens) og RX Frequency (RX-frekvens) indgår som hjælp til, at den professionelle installatør kan overholde lovkravene.

* Cable Loss (Kabeltab) omfatter tab pga. Duplex-enheden/-enhederne.

Specifikationer

airFiber AF-11

Mål

327 x 112 x 86 mm (12,87 x 4,41 x 3,39")

Vægt

2,26 kg (5,0 lb)

RF-stik

(4), SMA, vejrbestandig, to pr. kæde:
TX 0, RX 0 (kæde 0) og TX 1, RX 1 (kæde 1)
(2) N-type (vandtæt), én pr. Duplex-enhed

Strømforsyning

50V, 1,2A PoE Gigabit-adapter (medfølger)

Tænd/sluk-metode

Passiv Power over Ethernet, DC-strømforsyningsblok

Understøttet spændingsområde

38-56VDC

Certificeringer

FCC, afsnit 101, ETSI EN 302 217

Montering

Kompatibel med AF-11G35-beslag

Driftstemperatur

-40 til 55° C (-40 til 131° F)

Netværksinterface

Data(1), 10/100/1000 Ethernet-port
Styring(1) 10/100 Ethernet-port

System

Processor

INVICTUS 2 IC

Maksimalt gennemløb

1,2+ Gbps

Kryptering

128-bit AES

OS

airOS F

Trådløse indstillinger

SISO/MIMO

Radio

Driftsfrekvens

10,7-11,7 GHz
(Afhænger af den lovgivende myndighed1)

Maks. ledet TX-signalstyrke

30 dBm
(Afhænger af den lovgivende myndighed1)

Frekvensnøjagtighed

± 1 ppm

Kanalbåndbredde

3,5/5/7/10/14/20/​28/30/40/50/56 MHz valgbar2

Programmerbare uplink- og downlink-arbejdscyklusser

1 Du kan se regionsspecifikke oplysninger i kapitlet Overholdelse
i brugervejledningen til airFiber AF-11FX på ui.com/download/airfiber

2 Kanalbredder kan variere afhængigt af bestemmelser for landet/området.